Surajit

Welkom

Surajit heeft zelf les gehad van Indiase traditionele yoga leraren. De yoga training die hij eveneens vanaf de leeftijd van 9 jaar beoefend, vormde tevens de basis voor zijn Indiase klassieke muziek training.

Het doel van Surajit Das is de Yoga in zijn authentieke vorm te onderwijzen en deze waardevolle kennis met u te delen, vanuit zijn eigen ervaring.

Hieronder vindt u een citaat uit de Yoga sutra van Patanjali. Patanjali was een Indiase yoga wijsgeer en geleerde die hedendagen wordt geeerd als de vader van de yoga.De invocatie van de Yogasutra’s van PatanjaliYogena cittasya padena vacam

Malam sarirasya ca vaidyakena


Yopakarottam pravaram muninam


Patanjalim pranjaliranato 'smi


Hij die ons yoga gaf voor helderheid van geest,

en (sanskriet) grammatica voor helderheid en zuiverheid van spraak,


en geneeskunde (ayurveda) voor de perfectie van het lichaam,

groeten wij, de nobelste van wijzen, Patanjali vanuit ons hart.

print